Anno Online Quick Tips: veksten av bønderNår hun en liten landsby kalt din egen, som har 250 bønder, kan du noen av dem reise til et høyere nivå. Men ikke alle. I den nåværende versjonen, er det bare 50 prosent av bøndene lov til å utvikle for håndverkere. Hvis du ønsker å sende opp flere bønder, må du derfor først bygge flere gårder. Har plassert henne nok hus, får det flere opprykk rettigheter. For mer informasjon, lære henne i befolkningen linjen øverst til høyre på sengen.En gård kan forbedres dersom behovene til alle innbyggerne er fornøyd med tilfredshet. Dette betyr at du trenger i tillegg tilgang til en markedsplass også en snekker og et kapell i nærheten. Også klær og matforsyning må oppgis.Kilde: nettsiden til spillet